Sevland hever 865.000 med alle styrevervene

Styreverv i offentlige og halvoffentlige selskaper gir Stavangerspolitikere til mer enn salt i grøten. Ordfører Leif Johan Sevland(H) får drøyt 210.000 i styrehonorarer, i tillegg tilordførerlønnen på 652.000.