Kvinne nær drukning

En 53 år gammel kvinne ligger på intensivavdelingen påSentralsjukehuset etter illebefinnende under bading i Møllebukta.