Rodde til seier på Høyre-bølgen

Sommer— torgets ukentlige rokonkurranse ble denne gangen utkjempetav motstridende politiske krefter: Leder av Rød Ungdom i Stavangerog formann i Unge Høyre på Rennesøy.