Joan Rongen tapte mot Kunstforeningen i Stavanger byrett

Styret i Stavanger Kunstforening var i sin fulle rett da det 30.august i fjor sa opp daglig leder Joan Rongen. Foreningen frifinnesfølgelig for anklagen om usaklig oppsigelse.