Time tildeler tomter

Flertallet i Time formannskap vil ikke gi fra seg kommunal tildelingsrett på Kvåle-feltet på Bryne.