Videregåande skal bli ny

Med smil om munnen lot skulesjef i Hå, Olav Lindal lærarar og elevar visa fram livsverket hans. Stortingets Kyrkje-, utdannings— og forskingskomité brukte ein heil dag i Hå.