Hanna de Vries Stavland

— Jeg liker å høre helt nye toner, sier Hanna de Vries Stavland,styreleder i Sandnes Orkesterforening.