Asylsøkere siktet for tyveri

Politiet i Gjesdal, med bistand fra Sandnes politistasjon, ransaketonsdag kveld to hytter i Ålgård Mottak. Politiet hadde mistanke omat det var oppbevart tyvegods i de to hyttene like ved Kongeparken.