- Loven er vanskelig å overholde

Utebransjen i Sandnes viser en viss forståelse for røykeloven, meninnrømmer at det er svært vanskelig å følge den til punkt ogprikke.