Få innvendinger mot asylmottak

Først da folkemøtet om asylmottak var over, våget grupper av frammøtte å la skepsisen få utløp.