Store mørketal, meir rømt oppdrettslaks enn oppgitt

Aldri før er det blitt registrert så små mengder rømt oppdrettslakssom i år. Yngve Svarte i Direktoratet for Naturforvaltning trurikkje tala er reelle. Han fryktar store mørketal.