Ti «verstinger» i Stavanger

26 ungdommer fra Stavanger mellom 16 og 18 år har utført kriminelle handlinger i løpet av første halvår i år og regnes som gjengangere av politiet. 10 av disse blir karakterisert som «verstinger» og har rundt sju-åtte straffesaker på seg.