Søndenå flytter ut

Etter 40 års drift i Jærveien samler Søndenå's blomster og hagesenter all aktivitet på Lura.