Tenk mer på bybrann

Tenk mer på bybrann i Stavanger. For anslagsvis seks millionerkroner vil trehusbebyggelsen i Stavanger være langt bedre sikret,sier avdelingsdirektør Sjur Helseth hos Riksantikvaren.