Sandnes vil samarbeide

Samarbeid om kommuneadministrasjon skal gi sparte kroner i en slunken kommunekasse.