Utviding av SiR hastar

Med 18.000 på ventelistene håpar sjukehusleiinga at staten si overtaking av drifta ikkje seinkar den planlagde utvidinga.