De åpne hjerters tid

Jeg må tenke på landet, sier han med inntrengende stemme.