Færre bønder vil kvitte seg med melkekyr

620 norske bønder vil ha Dagros til slakteriet og slutte med kumelkproduksjon. Det er langt færre enn i fjor.