Ventilasjonsanlegg skal fjerne avfallsplager

Om et par uker skal det nye ventilasjonsanlegget på Hogstad være i full drift. IVAR håper det vil fjerne all sjenerende lukt fra komposteringen.