Tove Ramstad

— Rrrrrrr. Telefonen står knapt stille hos Tove Ramstad på Gladmat-kontoret. Informasjonsbehovet later til å være umettelig: