- Tilnærmet uselgelig

Marthe Andreassen har engasjert Børge Olsen-Hagen i BBE Takst i Sandnes for å få en takst på huset og eiendommen.