Ryfast en halv milliard dyrere

Prislappen for Ryfastprosjektet har steget med 530 millioner tilknapt 2,4 milliarder.