Hjalp dødssyk nabo - fikk 500 kroner i P-bot

Ragnvald Erga fikk parkeringsbot da han hjalp en dødssyk nabo tilSiR. Selv om han hadde sykehusets bekreftelse på at det var ennødvendig parkering, fikk han avslag da han klaget tilP-Compagniet.