Unødig hemmelighold

Jarle Braut (V) og Odd Arild Kvaløy (Sp) mener planlegging av nytt sykehus har vært preget av unødig hemmelighold og for lite offentlig innsyn.