Ønsker lavere fart

Foreldre har i lengre tid vært opptatt av trafikksikkerheten i Bærheimsveien og i krysset mellom Forusbeen og Skadbergveien. De har gjentatte ganger kontaktet kommunen. Nå har de sendt søknad om skoleskyss.