Røyking i tall

30 prosent av den voksne befolkningen røyker her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2001. I tillegg sier 11 prosent at de tar seg en røyk av og til.