Strands bygdeliste til politisk opphogging

I en mannsalder har Tverrpolitisk Samlingsliste vært den tunge stemmesankeren i Nordre Strand. Ved neste valg må velgerne finne andre, for bygdelisten blir historie.