Innsparte midler beholdes i skolen

— Provoserende at rådmannen foreslår å bruke 3,5 millioner kroner til norskundervisning og leirskole. Man kan ikke ta de samme pengene to ganger.