Få blir tatt

— Det viser seg ofte at noen har sett eller hørt noe i slike saker, men vitneforklaringene er ofte mangelfulle, sier Magne Brakstad, leder for forebyggende avdeling ved Stavanger politistasjon.