Mye er uoppdaget

I dag finnes det flere titalls spor etter gamle bosetninger i Sandnes.