Hogger trærne i Austråttbakken

For noen tok trærne sol og utsikt, for andre var de et vern mot støy og støv. De første vant striden.