Store skogområder gikk tapt i brannen

Mellom 50 og 100 kvadratkilometer utmark og lauvskog, inkludert et10 dekar stort plantefelt med gran og lerk er ødelagt i brannen somherjer i Sokndal.