Hett på nett om Badedammen

Nett-debatten om Badedammen Vest ble så engasjert at deltakernesatt langt over tilmålt tid.