Flere vil hjelpe naboen

Flere og flere naboer vil passe på hverandre. Politiet vet ikke om nabohjelpsordningen virker.