Sauda opnar kyrkja

Sauda er eit samfunn som bryr seg. Dette er mottoet for samlinga både i kyrkja og på rådhusplassen lørdag.