• Kolumbussene er grønne. Sven Emil Refseth

Si din mening om Kolumbus

1.januar ble hele busstilbudet på Nord-Jæren lagt om. Nå skalgrønne busser fra Kolumbus frakte passasjerene rundt i distriket.Hvordan er dine erfaringer med omleggingen?