Turner seg til merke

Nærmere femti turnere i Sandved turn fikk prøve seg på øvelser i idrettens grunnstige. Ikke alle greide kravene.