Vil hjelpe Krisesenteret

— Ta kontakt med kommunen og forklar situasjonen. Det er politikernes klare opp- fordring til Krisesenteret. Alle er positive til å skaffe overgangsleiligheter.