Legionella-bakterier konstatert på Gilde

Det er konstatert legionella i en vannprøve tatt i et kjøleanleggved Gilde Vests produksjonsanlegg i Gamle Forusvei.