Boligunderskudd på Jæren

Dersom det ikke blir bygd flere boliger dette tiåret enn på90-tallet, vil det være et underskudd på nesten 2400 boliger påSør— og Nord-Jæren i 2010.