Misjonsbaby klarer seg godt

Enkelte kritikere spådde avskalling i begge leire da Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen for ett år siden fusjonerte. Dataproblemer har vært vår største utfordring, oppsummerer regionleder i Rogaland, Roar Flacké.