Fikser kryss etter at Elisabeth slo alarm

Elisabeth Bjørkmann Alfsen sto med telefonen i hånden da det smaltutenfor vinduet hennes søndag formiddag. På hennes initiativ blirdet nå gjort noe med ulykkeskrysset.