- Gjør barn fattige

Aleneforeldreforeningen reagerer kraftig på sosialhjelpsatsene forbarn i Stavanger. — Uverdig, sier Stig Rusten.