- 98 prosent av foreldrene er positive

Rektor Sveinung Solberg forstår ikke kritikken, og hevder at han har 98 prosent av foreldrene med seg.