Turistforeningen øker innsatsen i Sandnes

Melsheia kan bli et enda mer attraktivt rekreasjonsområde, mener Stavanger Turistforening. Den akter å være en pådriver.