Skjerper miljøkrav

Regjeringen vil skjerpe miljøkravene til oppdrettsnæringen.