Røyr skal skåna vatnet

Rundt 40 hus og hytter på Nedre Hetland kan om eitt års tid og to kopla seg til det kommunale kloakk— nettet.