Kulere konfirmasjon

Pinsemenigheten Klippen vil gjøre sitt alternative konfirmasjonsopplegg friskere og åpnere. Samtlige 829 sandnesungdommer av 1988-årgang har fått brev i posten om tilbudet.