Alle kjøletårn skal registreres

Stavanger kommune har fått helsemyndighetenes godkjennelse på å bealle virksomheter i kommunen med kjøletårn om å melde seg.