Sokndal er igjen deponi-favoritt

Oljeindustrien vil lagre lavradioaktivt avfall i Gulen, men staten krever en rask avklaring. Det betyr trolig deponi i Sokndal.